Hotline: 0937819999

info@sieuthimaynongnghiep.vn

Sản phẩm mới

Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-105X
DC-105X
Giá: Vui lòng gọi
Máy gặt lúa Kubota Pro 888
kubota (pro 888)
Giá: Vui lòng gọi
Máy gặt lúa Kubota Pro 588i-G
Kubota Pro 588i-G
Giá: Vui lòng gọi

Sản phẩm bán chạy

Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 70
DC 70
Giá: 585.000.000 VNĐ
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 95 GM
DC 95 GM
Giá: Vui lòng gọi
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 60
DC 60
Giá: 540.000.000 VNĐ
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 35
DC 35
Giá: 340.000.000 VNĐ
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 95
DC 95
Giá: Vui lòng gọi

Phương thức thanh toán

Chia sẻ: